November 2014 Sulong Issue

CONTENTS OF THE NOVEMBER 2014 ISSUE OF SULONG ! (Forward !),
THE  MONTHLY  ORGAN  OF  THE  PARTIDO  KOMUNISTA NG  PILIPINAS
(PKP-1930, THE PHILIPPINE COMMUNIST PARTY)

           The Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-1930, the Philippine Communist Party) celebrated the 84th anniversary of its public launching, and the 97th anniversary of the Great October Socialist Revolution, with a meeting of

...

Mga kasama at mga kaibigan :
 
            Una sa lahat ay nais kong pasalamatan ang Pambayang Komite ng ating Partido dito sa Bustos, at ang Panlalawigang Komite ng ating Partido dito sa Bulakan, sa
...

PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS
( PKP-1930 )
(Philippine Communist Party)
Website : 
...