May 2016 Sulong Issue

CONTENTS OF THE MAY 2016 SPECIAL ISSUE OF SULONG ! (Forward !),
THE  MONTHLY  ORGAN  OF  THE  PARTIDO  KOMUNISTA NG  PILIPINAS
(PKP-1930, THE PHILIPPINE COMMUNIST PARTY)

Ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-1930) ay nagpapaabot ng pakikiisa sa lahat ng mga kabilang sa uring manggagawa sa ating bansa at sa buong daigdig na nakikibaka laban sa kapitalistang panghuhuthot at barbarismo. Saan mang bansang kapitalista ngayon ay ipinapakita ng uring manggagawa ang

...

Gng. Lourdes Gula, Pambansang Pangulo ng PATAMABA,

Mga kasama at mga kaibigan,

Ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-1930) ay nagpapaabot ng rebolusyonaryong pagbati sa Pambansang Kalipunan ng mga Manggagawang Impormal sa Pilipinas (PATAMABA) na nagdaraos ngayon ng Ika-26 na

...

The Philippines had a general election last May 9, an exercise which featured the usual contest among political dynasties and traditional politicians who benefit from, and support the perpetuation of, the neocolonial capitalist system. This is a system where an oligarchy composed of foreign and

...

Matapos ma-maniobra ang pagpapaalis sa progresibong pamahalaan ni Cristina Fernandez de Kirchner sa Argentina, minaniobra naman ng imperyalismong Kano ang isang kudeta sa Brazil sa pamamagitan ng pag-impeach sa progresibong pangulong si Dilma Rousseff. At ngayon, ang pangunahing target naman ng

...

Page 1 of 2