July 2014 Sulong Issue

CONTENTS OF THE JULY 2014 ISSUE OF SULONG ! (Forward !),
THE  MONTHLY  ORGAN  OF  THE  PARTIDO  KOMUNISTA NG  PILIPINAS
(PKP-1930, THE PHILIPPINE COMMUNIST PARTY)

Last June 24, President Aquino visited Tokyo to throw his support for Prime Minister Shinzo Abe’s declared plan to “reinterpret” the Japanese Constitution in order to allow the foreign deployment of

...

(Ang artikulong ito ay bahagyang pinalawak mula sa nakasulat na kontribusyon ng PKP-1930 sa “National Political Conference on Agrarian Reform” na dinaos sa Asian Center ng U.P. Diliman sa

...

[Tala : Sa inisyatiba ng Communist Party of Greece (KKE), ang sumusunod na Pinagkaisahang Pahayag ng mga Partido Komunista at Partido Manggagawa sa buong mundo ay inilabas

...

Page 1 of 2