August 2015 Sulong Issue

CONTENTS OF THE AUGUST 26, 2015 SPECIAL ISSUE OF SULONG ! (Forward !),
THE  MONTHLY  ORGAN  OF  THE  PARTIDO  KOMUNISTA NG  PILIPINAS
(PKP-1930, THE PHILIPPINE COMMUNIST PARTY)

Mga kasama at mga kaibigan :

            Una sa lahat ay nais kong pasalamatan ang Pambayang Komite ng ating Partido dito sa Sta. Maria, at ang Panlalawigang Komite ng ating Partido dito sa

...

            Ginugunita ng buong daigdig sa taong ito (2015) ang Ika-70 Taong Anibersaryo ng Pagwawakas ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig (WW-II) --- ang Ika-70 Taong Anibersaryo ng Tagumpay Laban sa Pasismo at Militarismo.

...