April 2015 Sulong Issue

CONTENTS OF THE April 2015 ISSUE OF SULONG ! (Forward !),
THE  MONTHLY  ORGAN  OF  THE  PARTIDO  KOMUNISTA NG  PILIPINAS
(PKP-1930, THE PHILIPPINE COMMUNIST PARTY)

MENSAHE NG PKP-1930 SA IKA-5 KONGRESO NG

KAISAHAN NG MALILIIT NA MAGSASAKA

(KMM)

-------------------------------------------------------------------------

(Cabiao, Nueva Ecija, Ika-25 ng

...

Mga kasama :

 

            Ikinalulugod lagi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-1930) na magkaroon ng puwang sa inyong pagdaraos ng inyong mahahalagang okasyon, tulad ng inyong Ika-39 na Anibersaryo

...

[Tala : Sa inisyatiba ng Partido Komunista ng Venezuela, napagkaisahan ng mga Partido Komunista at mga Partido Manggagawa sa buong mundo na maglabas ng sumusunod na pinagkaisahang pahayag laban sa pinakahuling mga probokasyon at pakikialam ng imperyalismong Kano sa

...

1. TERORISMO NG ESTADO ANG GINAGAMIT  LABAN SA PARTIDO KOMUNISTA NG UKRAINE

Political terrorism ang ginagamit ngayon ng junta ni Petro Poroshenko sa Kiev, laban sa Partido Komunista ng Ukraine (PKU). Ang

...

Page 1 of 2