Gallery Banner

images/Masshead.png

CONTENTS OF THE AUGUST 26, 2015 SPECIAL ISSUE OF SULONG ! (Forward !),
THE  MONTHLY  ORGAN  OF  THE  PARTIDO  KOMUNISTA NG  PILIPINAS
(PKP-1930, THE PHILIPPINE COMMUNIST PARTY)

 

Mga kasama at mga kaibigan :

            Una sa lahat ay nais kong pasalamatan ang Pambayang Komite ng ating Partido dito sa Sta. Maria, at ang Panlalawigang Komite ng ating Partido dito sa Bulakan, sa kanilang mga paghahanda na isinagawa upang matiyak ang mahusay na pagdaraos rito sa 4K Garden Resort ng ating pagdiriwang ng Ika-85 Anibersaryo ng Pagkakatatag ng ating Partido. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang Ika-70 Anibersaryo ng Pagwawagi Laban sa Pasismo at Militarismo, kaya maya-maya ay mayroong presentasyon hinggil rito si Ka. Sally.

Maraming salamat rin sa pagdalo ng maraming kasapi ng ating Partido sa pagdiriwang ngayon ng napakahalagang araw na ito. Ang huli nating pangkalahatang pagtitipon

Continue Reading

            Ginugunita ng buong daigdig sa taong ito (2015) ang Ika-70 Taong Anibersaryo ng Pagwawakas ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig (WW-II) --- ang Ika-70 Taong Anibersaryo ng Tagumpay Laban sa Pasismo at Militarismo. Napagwagian ang tagumpay na iyon sa nakalulunos na halaga ng ibinuwis na dugo at buhay, mga nangawasak na kabayanan at mga yamang ipinundar sa naunang mga dekada at maging dantaon, at ng mahabang panahong pagdurusa ng mga sambayanan. Partikular na

Continue Reading