Gallery Banner

images/Masshead.png

CONTENTS OF THE May 2015 ISSUE OF SULONG ! (Forward !),
THE  MONTHLY  ORGAN  OF  THE  PARTIDO  KOMUNISTA NG  PILIPINAS
(PKP-1930, THE PHILIPPINE COMMUNIST PARTY)

Mga kasama !

Rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-1930) sa inyong lahat na mga kalahok sa pamamahayag na ito ; sa lahat ng mga manggagawang kinakatawan ninyo sa pamamahayag na ito ; sa lahat ng manggagawang lumalahok ngayon sa iba pang mga pagkilos sa ating bansa bilang pagdiriwang sa Pandaigdigang Araw ng mga Manggagawa ; at sa lahat ng manggagawa sa buong mundo na nagdiriwang rin ngayon sa Pandaigdigang Araw ng mga Manggagawa, maging sila man ay naglilingkod sa pampublikong sektor o sa pribadong sektor, at maging sila man ay nasa larangan ng industriya, agrikultura, serbisyo at mga impormal na gawain.

            Ang Partido Komunista ng

Continue Reading

More than ten thousand workers affiliated with different labor federations converged towards noon on May 1, 2015, at the Mendiola area near the Malacañan presidential palace to demand an end to the government policies of privatization, deregulation for big business, and import liberalization, which are wreaking havoc on the people’s daily living. The recent increases in water, electricity and tollway charges, as well as increases in transportation costs, are results of the privatization and

Continue Reading

(A) CUBA AT USA, MAAARI NANG HUMIRANG NG KANILANG MGA EMBAHADOR SA MAGKABILANG PANIG

Sa isang panayam sa mga news reporters sa Havana Airport nitong Mayo 12, matapos ihatid sa eroplano patungong Paris ang dumalaw na Pangulo ng Pransiya na si Francois Hollande,  sinabi ni Pangulong Raul Castro na ang Cuba at USA ay naghahanda na sa paghirang ng kanilang mga embahador sa magkabilang panig.=

Ang paghihirang ng mga embahador ay gagawin matapos ng Mayo 29, kung kailan aalisin na ng USA

Continue Reading

  • 1
  • 2