Gallery Banner

images/Masshead.png

CONTENTS OF THE DECEMBER 2015 SPECIAL ISSUE OF SULONG ! (Forward !),
THE  MONTHLY  ORGAN  OF  THE  PARTIDO  KOMUNISTA NG  PILIPINAS
(PKP-1930, THE PHILIPPINE COMMUNIST PARTY)

 

Panayam ng Pangkalahatang Kalihim ng PKP-1930

sa pangkalahatang pagpupulong ng Panlalawigang

Komite ng partido sa Bulakan, Disyembre 20, 2015)

Mga Kasama :

            Bilang mga komunista ay mayroon lagi tayong positibong pagtingin o optimismo sa hinaharap, na nababatay sa ating pagtaya sa di-mapipigilang pag-ulad at paglawak ng pananaw ng mga uring gumagawa sa ating bansa, at maging sa buong daigdig, hinggil sa mga katangian ng pambansang pang-aapi at makauring panghuhuthot. Ang pag-unlad ng pagkaunawa hinggil sa lupig na kalagayan ng ating bansa sa ilalim ng mga bansang imperyalista, ay inaasahan nating magdadala ng katatagan upang tuligsain at labanan ng ating sambayanan ang

Continue Reading

GREETINGS TO THE 7TH CONGRESS OF

THE PROGRESSIVE TRIBUNE OF BAHRAIN

            December 8, 2015

COMRADE ABDULNABI SALMAN

Secretary-General

PROGRESSIVE TRIBUNE OF BAHRAIN

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dear Comrade :

         Through you, the Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-1930, the

Continue Reading

December 14, 2015

COMRADE  S. A. ALEKSANDROV

First Secretary of the Central Committee

COMMUNIST PARTY OF THE SOVIET UNION (CPSU)

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dear comrade :

            Through you, the Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-1930, the Philippine Communist Party) sends warmest fraternal greetings to the 35TH

Continue Reading

  • 1
  • 2