Gallery Banner

images/Masshead.png

CONTENTS OF THE April 2015 ISSUE OF SULONG ! (Forward !),
THE  MONTHLY  ORGAN  OF  THE  PARTIDO  KOMUNISTA NG  PILIPINAS
(PKP-1930, THE PHILIPPINE COMMUNIST PARTY)

MENSAHE NG PKP-1930 SA IKA-5 KONGRESO NG

KAISAHAN NG MALILIIT NA MAGSASAKA

(KMM)

-------------------------------------------------------------------------

(Cabiao, Nueva Ecija, Ika-25 ng Abril, 2015)

 

Mga kasama :

 

            Sa pamamagitan ninyo na mga pambansang pinuno at mga delegado sa Ika-5 Kongreso ng Kaisahan ng Maliliit na Magsasaka (KMM), ay ipinapaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-1930) ang mainit na pagbati sa buong kasapian ng KMM sa okasyon ngayon ng inyong Ika-5 Kongreso at Ika-20 Anibersaryo.

            Ang inyong Kongreso at Anibersaryo ay idinaraos sa gitna ng nakalulunos na

Continue Reading

Mga kasama :

 

            Ikinalulugod lagi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-1930) na magkaroon ng puwang sa inyong pagdaraos ng inyong mahahalagang okasyon, tulad ng inyong Ika-39 na Anibersaryo ngayon.

            Ang inyong Ika-39 na Anibersaryo ay inyong idinaraos sa gitna ng malubhang krisis na kinakaharap ng kabataang Pilipino --- ang dumaraming bilang ng mga

Continue Reading

[Tala : Sa inisyatiba ng Partido Komunista ng Venezuela, napagkaisahan ng mga Partido Komunista at mga Partido Manggagawa sa buong mundo na maglabas ng sumusunod na pinagkaisahang pahayag laban sa pinakahuling mga probokasyon at pakikialam ng imperyalismong Kano sa Venezuela. Ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-1930) ay isa sa mga partidong agad na nakiisa sa paglalabas ng pinagkaisahang pahayag na ito.]

The Communist and Workers’ Parties worldwide express their strong support for, and

Continue Reading