Gallery Banner

Noong gabi ng Disyembre 17 (umaga ng Disyembre 18 sa Pilipinas) ay sabay na nagpatawag ng press conferences sina Pangulong Raul Castro sa Havana, at Barack Obama sa Washington DC, upang ipahayag ang mga resulta ng ilang buwan ng di-lantad na mga negosasyon sa pagitan ng Cuba at USA, na ginanap sa Canada at sa Batikano.
 
            Una rito ay ang pagpapalaya kina Gerardo Hernandez, Ramon Labanino at Antonio Guerrero, ang 3 kabilang sa “Cuban-5” na nahatulan ng habang-buhay na pagkabilanggo sa USA. Sila ay pinalaya at nakabalik na sa Havana noong Disyembre 17 rin, ilang oras bago ipinatawag ang press conferences, matapos na mabilanggo nang mahigit 16 na taon sa USA. (Ang 2

Continue Reading

 December 18, 2014
 
Dear Comrades !
 
Congratulations on this great victory, with the final freedom of all of the “Cuban-5” !
 
            We your comrades and friends in the Philippines are very happy that after 16 years of struggle for the release of the 5 Cuban anti-terrorist heroes, they are all free at last and back with their families in Cuba.
 
The freedom of the “Cuban-5” is truly the result

Continue Reading