Gallery Banner

images/Masshead.png

CONTENTS OF THE JANUARY 2017 ISSUE OF SULONG ! (Forward !),
THE  MONTHLY  ORGAN  OF  THE  PARTIDO  KOMUNISTA NG  PILIPINAS
(PKP-1930, THE PHILIPPINE COMMUNIST PARTY)

(Mensahe ng Pangkalahatang Kalihim ng PKP-1930 sa

Ika-21 Anibersaryo at Ika-6 na Kongreso ng AMMMA,

na ginanap sa PCA Covered Court, Diliman,

Lungsod Quezon, Ika-7 ng Enero, 2017)

Ka. Julian Llorera, Sr., Pambansang Pangulo ng AMMMA,

Mga kagawad ng Lupong Tagapagpaganap at Sangguniang Pambansa ng AMMMA,

Mga kasama at mga kaibigan :

            Mainit na pagbati ang ipinaaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-1930)  sa okasyon ngayon ng Ika-21 Anibersaryo at Ika-6 na Kongreso ng Aniban ng mga Magsasaka, Mangingisda at Manggagawa sa Agrikultura (AMMMA).

            Para po sa okasyong ito ay nais kong bigyang diin

Continue Reading

Nagkaroon ng inagurasyon nitong Enero 20 para kay Donald Trump bilang ika-45 pangulo ng USA. Si Trump ay isang “business tycoon” na yumaman mula sa pagnenegosyo sa real estate, mga pasugalan, mga palabas sa TV, at sa pagpapaupa ng mga gusali. Hindi siya dating pulitiko, at tumakbo agad sa pagka-pangulo sa unang halalang nilahukan niya noong Nobyembre 2016. Agad inulan ng batikos si Trump dahil sa kanyang mga racist na pahayag, bantang deportation ng mga immigrants, bantang pagtatayo ng pader sa

Continue Reading

Nitong Enero 17, 2017, o bago umalis sa puwesto si Barack Obama, binigyan niya ng “executive clemency” o kapatawaran si Oscar Lopez Rivera, ang nakapiit na lider ng kilusan para sa kalayaan ng Puerto Rico. Maalala na ang Puerto Rico, tulad rin ng Pilipinas, Cuba at Guam, ay naagaw ng USA sa pandirigma nito sa Espanya noong 1898. Samantalang ang Cuba at Pilipinas ay naging malaya, ang Guam (na dating bahagi ng Pilipinas sa ilalim ng Espanya) at ang Puerto Rico ay nananatiling mga kolonya ng

Continue Reading